Tomašić Krešimir, član Uprave, InterCapital Risk

Krešimir Tomašić posljednjih pet godina na poslovima je člana Uprave u društvu Risk Management u Interkapitalu. Tome je prethodilo iskustvo u društvu Croatia Osiguranje na poslovima zamjenika izvršnog direktora za sektor osiguranja imovine, industrijske i civilne rizike te osiguranje od odgovornosti, deset godina.

Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl.oecc, ekonomija i financije.