Švigir Andreja

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je nagrade Ferdo Spajić za najbolji magistarski znanstveni rad u 2010. godini. Ovlašteni je revizor. Završila je edukaciju iz područja psihologije, pedagogije, metodike i didaktike pri Učiteljskoj akademiji u Zagrebu te pri Visokoj školi za ekonomiju poduzetništva (Vern), gdje je predavala kolegije Upravljanje financijama i Osnove računovodstva. Radila je kao ravnateljica TEB-ova učilišta za ekonomiju poduzetništva.
Višegodišnje radno iskustvo stjecala je radeći u gospodarstvu te je polazila brojne edukacije iz područja računovodstva i kontrolinga u zemlji i inozemstvu. Radila je u poduzeću za poslovno savjetovanje – TEB kao savjetnica iz područja računovodstva i poreza. Bila je urednica i članica nakladničkog savjeta stručnog časopisa Financije i porezi te jedna od urednica TEB-ove Zbirke mišljenja Ministarstva financija. Koautorica je priručnika Vodič za prvu primjenu MSFI i revidiranih MRS-ova. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea. Članica je Uprave poduzeća Altius savjetovanje d.o.o..
Koautorica je programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja za stjecanje zvanja Kontroling menadžer i Financijsko računovodstveni menadžer koji se izvode u sklopu edukacijskog programa Poslovnog učilišta Experta. Trenerica je na WIFI – Croatia (institutu za unapređenje gospodarstva u vlasništvu austrijske gospodarske komore). Autorica je brojnih stručnih članaka u vodećim stručnim časopisima.