Morović Stjepan

Stjepan Morović je diplomirao 1980. godine na PMF-u u Zagrebu. Od 1975. do 1985. radio je na razvoju kompjuterskih programa za potrebe građevinske industrije u Hrvatskoj. Od 1985. do 1987. radio je na razvoju poslovnih aplikacija za hotelsku industriju. Od 1987. do 2007. radio je u Americi na razvoju poslovnih aplikacija za kontrolu distribucije energije, prodaje i marketinga, upravljanju portfelja i rizika u ‘startup’ poduzećima i velikim firmama, kao što su Oracle i Computer Associates, na pozicijama od programera do podpredsjednika poduzeća. Od 2007. do 2011. radio je u HANFA-i kao direktor sektora za procjenu rizika, istraživanje i statistiku. Nakon toga radi kao konzultant za tehničku analizu institucionalnih investitora.