Skansi Sandro

dr. sc. Sandro Skansi samostalni je investitor s višegodišnjim iskustvom primjene tehničke analize, s naglaskom na RSI. Doktorirao je na području formalne logike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Položio je ispite za obavljanje poslova brokera i investicijskog savjetnika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te sva tri stupnja Chartered Market Technician međunarodnog udruženja Market Technicians Association. Radio je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kao asistent iz kolegija Logika 2. Izlagao je na Joint Mathematics Meeting American Mathematical Society i Mathematical Association of America.