Sertić Tomislav

Tomislav Sertić diplomirani je pravnik s položenim pravosudnim ispitom, voditelj Službe za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju u Uredu za sprječavanje pranja novca. Radio je na poslovima međunarodne suradnje u MUP-u RH. Obnašao je funkcije pomoćnika ravnatelja Ureda za sprječavanje pranja novca te pomoćnika ravnatelja Porezne uprave zaduženog za strategiju, razvoj, unutarnju kontrolu i unutarnji nadzor. Certificirani je evaluator MONEYVAL-a za procjenu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je voditelj Izaslanstva RH pri Odboru Vijeća Europe MONEYVAL. Predavač je na brojnim edukacijama i radionicama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike provedbe mjera SPNFT (banke, brokere, investicijske fondove, javne bilježnike, odvjetnike itd.) te za službenike i dužnosnike državnih tijela na domaćoj i međunarodnoj razini. Zamjenik je voditelja Radne skupine za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.