Opačić Sandra

Sandra Opačić voditeljica je Direkcije za licenciranje i pravnu podršku, pri Sektoru za licenciranje i pravnu podršku, u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. U istoj instituciji prethodno je radila na nadzoru investicijskih društava, odnosno na primjeni Zakona o tržištu kapitala i podzakonskih akata u praksi investicijskih društava i Zagrebačke burze kao uređenog tržišta. Bila je članica radne skupine za izradu Zakona o tržištu kapitala i relevantnih podzakonskih propisa. Sudjelovala je na izradi institucionalnog okvira za uspostavu Sustava za zaštitu ulagatelja. Predavala je na radionicama i seminarima koje je Agencija održavala za predstavnike financijske struke. Osim navedenog, sudjelovala je kao gost predavač na temu tržišta kapitala na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i u Hrvatskoj udruzi korporativnih pravnika.