Ravlić Ivanović Ivana

Ivana Ravlić Ivanović načelnica je Sektora za bankarstvo, računovodstvo i reviziju i zamjenica glavne koordinatorice Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe, u Ministarstvu financija. Diplomirana je pravnica s položenim pravosudnim ispitom. U Ministarstvu financija radi od 2008. godine na različitim radnim mjestima, a trenutno je načelnica navedenog Sektora. Odgovorna je za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarstva, stambenih štedionica, kreditnih unija, potrošačkog kreditiranja i stambenog potrošačkog kreditiranja, osiguranja depozita, računovodstva, revizije, osiguranja, provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, financijske pismenosti i dr. Koordinira izradu stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije iz nadležnosti Sektora za financijski sustav koja donosi Vlada Republike Hrvatske. Surađuje s nadležnim tijelima Europske unije u svezi usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.