Osmanagić Bedenik Nidžara

Prof.dr.sc. Nidžara Osmanagić Bedenik redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Područje rada obuhvaća:  kontroling, krizni menadžment, upravljanje rizicima, indikatore i sustave ranog upozorenja, bonitet i rejting, poslovnu analizu, potencijale poduzeća te ‘soft’ analizu.

Autorica je više knjiga i sveučilišnih udžbenika kao i brojnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima kao i na međunarodnim konferencijama te je osnivač i voditelj poslijediplomskog studija Kontroling.

Dobitnica je više nagrada za znanstvena djela, od kojih je posljednja nagrada ‘Mijo Mirković’ za znanstveni rad koji predstavlja znanstveni doprinos za djelo ‘Operativno planiranje’, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Članica je Hrvatskog društva ekonomista, te drugih stručnih domaćih i inozemnih organizacija.