Polić Marko

Polić, Marko

Marko Polić je fond menadžer u PBZ Investu d.o.o. gdje je zadužen za upravljanje dužničkim vrijednosnim papirima. Karijeru je započeo u Privrednoj banci Zagreb 2005.godine nakon čega odlazi na dodatno usavršavanje u Italiju gdje radi u Banci Intesa Sanpaolo te investicijskoj banci Banci Caboto. 2007. počinje raditi u Sektoru riznice PBZ-a prvo kao senior fixed income dealer gdje trguje vrijednosnim papirima u ime i za račun banke, a zatim kao senior money market dealer gdje upravlja likvidnošću banke. Završio je međunarodno priznato usavršavanje od strane CFA Instituta te je stekao pravo korištenja titule Chartered Financial Analyst.