Pezer Blečić Slavica

mr.sc. Pezer Blečić Slavica Predstojnica je Financijskog inspektorata pri Ministarstvu financija.