Peručić Ana

Peručić Ana

Ana Peručić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Voditeljica Direkcije za posredni nadzor i analizu rizika u Sektoru za investicijske i mirovinske fondove. Diplomirala je na Matematičkom odjelu Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu, a nakon toga završila i poslijediplomski stručni studij Upravljanje financijskim institucijama na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U Hanfi radi od kraja 2006. godine, na poslovima nadzora investicijskih i mirovinskih fondova te poslovima vezanim uz procjenu rizika, istraživanje i statistiku. Kao članica radne skupine aktivno je sudjelovala u izradi zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i relevantnih podzakonskih propisa. Kao predavač sudjelovala je na radionicama stranih regulatora vezano za nadzor na temelju rizika i primjenu fondovskih propisa.