Orešković Jadranka

Jadranka Orešković je odvjetnica u Odvjetničkom društvu Krehić i Partneri d.o.o. u suradnji s Deloitte Legal s.r.o. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, i položenog pravosudnog ispita te upisa u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, završila je poslijediplomski stručni studij Vodstva (engl. „Leadership”) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stekla titulu mag.iur.univ.spec.oec.  Jadranka ima više od deset godina iskustva u odvjetništvu, tijekom kojeg razdoblja je pružala pravnu podršku brojnim domaćim i međunarodnim pravnim osobama u raznim aspektima prava s posebnim naglaskom na radno i korporativno pravo. Kao pravni stručnjak sudjelovala je u brojnim akvizicijama  i restrukturiranjima pružajući sveobuhvatnu pravnu podršku u provođenju postupaka dubinske analize, strukturiranju i provođenju transakcije te pružajući sveobuhvatnu post-transakcijsku podršku, a aktivno sudjeluje kao predavač Deloitte-ove HR Akademije, kao i na ZŠEM-u.