Miliša Ležaja Nina

Nina Miliša Ležaja je voditeljica Službe za kreditne institucije i pružatelje platnih usluga u Financijskom inspektoratu.