Miletić Danijel

Mr.sc.Danijel Miletić radi u Zagrebačkoj banci na radnom mjestu savjetnika člana Uprave. Ranije je radio u ZB Invest d.o.o. kao direktor prodaje i marketinga.

Diplomirao je na temu  „Institucionalni okvir tržišta kapitala u RH”., a 2011.godine završava znanstveni poslijediplomski studij, smjer Menadžment malog i srednjeg poduzetništva, na temu „Upravljanje odnosima s klijentima na tržištu investicijskih fondova u RH”. Nakon  diplome radi kao broker u FIMA vrijednosnicama d.o.o., a nakon toga i kao portfolio manager, član uprave te predsjednik uprave u društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Od 2010. do 2017. radi u Zagrebačkoj banci d.d. na različitim vodećim pozicijama u sektoru Maloprodaje (zamjenik direktora regije, direktor ZABE24) te u sektoru Organizacije i logistike (direktor Upravljanja portfeljem projekata).

Posjeduje licencu ovlaštenog investicijskog savjetnika te ima položeni brokerski ispit, ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja financija.