Mateljak Daria

Direktorica za Hrvatsku i partner u Hauska & Partneri.