Makek Marko

Marko Makek, MA, član je Uprave Nexus Private Equity Partnera, društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala. Prethodno Nexusu, profesionalno iskustvo stekao je radom u investicijskom Marbankarstvu Zagrebačke banke gdje je predvodio timove koji su radili na strukturiranju i realizaciji niza transakcija na hrvatskom tržištu vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira, od izdanja državnih, municipalnih i korporativnih obveznica preko inicijalnih javnih ponuda dionica vodećih hrvatskih tvrtki, pa sve do realizacije strukturiranih financiranja i sindiciranih kredita.