Badurina Marko

Zaposlen je u sektoru Riznice Volksbank d.d. u odjelu Upravljanje likvidnošću i trgovanje. Obavlja poslove trgovanja vlasničkim i dužničkim vrijednosnim papirima te izvedenicama za račun banke. Od izvedenica, aktivno trguje uvrštenim kamatnim izvedenicama te deviznim i kamatnim OTC izvedenicama. Sudjelovao je u kreiranju strukturiranih proizvoda banke namjenjenih prodaji, baziranih na deviznom tečaju, vlasničkim vrijednosnim papirima i robama te obavljao poslove trgovanja opcijama za račun banke povezane sa zaštitom takvih pozicija od tržišnih rizika. Sudjelovao je u uvođenju raznih vrsta kamatnih izvedenica u ponudu banke.