Marina Puljiz

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer Računovodstvo, revizija i financije). Nakon diplomiranja radila je u Croatia banci, a zatim u PBZ na mjestu voditelja poslovnog odnosa u sektoru za pravne subjekte. Posljednje tri godine zaposlena je u Societe Generale – Splitskoj banci na mjestu zamjenika direktora Sektora za srednje velika poduzeća regije Sjever, a nakon toga i na funkciji direktora istog sektora. Danas je zaposlena na mjestu savjetnika člana Uprave Partner banke za poslovanje s poslovnim subjektima.
Kroz dugogodišnji rad u bankarskom sektoru stekla je široka znanja o bankarskom poslovanju, na poslovima vođenja poslovnog odnosa s klijentima, strukturiranja proizvoda, izrade kreditnih prijedloga, procjene boniteta i kreditne sposobnosti klijenata, analizu investicijskih studija i izrade mišljenja o odobrenju plasmana, donošenje poslovnih odluka, upravljanja i koordinacija aktivnosti odjela, izrade strategije razvoja sektora te implementacija i monitoriranje provedbe aktivnosti u funkciji zacrtane strategije. Kao voditelj projekta ili član radnih skupina, sudjeluje u dizajniranju kreditnih politika i internih akata banke te u brojnim projektima od reorganizacije i unapređenja poslovanja do implementacije novih proizvoda.