Mandić Maja

Maja Mandić direktorica je Odjela za pravne i regulatorne poslove i usklađenost poslovanja, Hrvatski Telekom d.d. Zagreb. Profesionalno se bavi pravnim i regulatornim poslovima iz područja elektroničkih komunikacija i medija više od 15 godina. Nakon završenog Pravnog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu, tri godine radnog iskustva u privatnoj odvjetničkoj praksi  i položenog pravosudnog ispita, zapošljava se u Hrvatskom Telekomu. Od 2005. u HT-u vodi korporativne regulatorne poslove, a 2014. preuzima upravljanje pravnim i regulatornim poslovima te usklađenosti poslovanja HT grupe. Od 2014. Maja obnaša funkciju zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. U međuvremenu završila je jednogodišnji EMBA studij pri IEDC Poslovnoj školi Bled te je pri Frankfurt School of Finance & Management stekla Compliance Manager International certifikat.

 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Zagreb. Od daljnjih edukacija izdvaja: EMBA diploma pri IEDC Poslovna škola Bled, Compliance Manager International certifikat, Frankfurt School of Finance & Management. Od 2014. zamjenica je predsjednika Nadzornog odbora, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar