Mamić Jakov

Svećenik karmelićanin u Zagrebu. Studirao filozofiju u Zagrebu i na Teološkom fakultetu u Trentu. Teologiju na Papinskom teološkom fakultetu Teresianum u Rimu gdje je i doktorirao, a danas i predaje. Profesor teologije na Katoličkom Bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik Instituta za kršćansku duhovnost KBF. Predavač na poslijediplomskom studiju na KBF u Zagrebu i na Papinskom teološkom fakultetu u Rimu. Osobitu pozornost iskazuje duhovnoj skrbi pripadnika Hrvatske vojske i redarstvenih snaga. Suradnik Ministarstva prosvjete i športa. Duhovni asistent Međunarodne udruge Katoličkih intelektualaca u Hrvatskoj (Pax Romana – ICMICA). Bio direktor Kršćanske sadašnjosti. član etičkog povjerenstva KBC Zagreb. Objavio jednu knjigu, suautor više knjiga i različitih vjeronaučnih priručnika. Objavio 15 znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom.