Barać Adrinek Maja

Maja Barać Adrinek voditeljica je Odnosa s investitorima u Atlantic Grupi. Zadužena je za transparentnu komunikaciju s investitorskom zajednicom te procjene vrijednosti kompanija i projekata u sklopu ureda za Poslovni razvoj. U 2009. godini položila je III. stupanj CFA programa i stekla pravo korištenja titule CFA. Prije zaposlenja u Atlantic Grupi, radila je kao analitičar tržišta kapitala.