Lukovečki Dubravka

Dubravka Lukovečki diplomirana je pravnica s položenim pravosudnim ispitom. Prethodno radno iskustvo sticala je u Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca na mjestu voditeljice Službe za prevenciju i nadzor obveznika. Kontinuirano je provodila edukacije obveznika primjene mjera, radnji i postupaka iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te  je u suradnji s nadležnim nadzornim tijelima izrađivala preporuke (mišljenja) sa svrhom omogućavanja jedinstvene primjene odredbi Zakona i na temelju njega donesenih propisa. Prije rada u Uredu za sprječavanje pranja novca radila je u Državnom inspektoratu na mjestu inspektora rada za radne odnose. Trenutno je zaposlena u Erste&Steiermärkische Bank d.d. gdje primjenjuje bogata znanja iz područja sprječavanja pranja novca.