Weiser Libor

 

Weiser Libor, MBA, konzultant je za financijske poslove. Prethodno je bio predsjednik Uprave Finesa Grupe koja objedinjuje više društava iz područja financija, investicija, nekretnina i energije. Karijeru je započeo na Varaždinskom tržištu vrijednosnica – kasnije Varaždinskoj burzi, gdje je vodio projekte javnih dražbi te uvrštenja javnih dioničkih društava na burzu. Nakon toga dolazi u Podravsku banku i postaje direktor sektora za investicijsko bankarstvo, tu je realizirao niz projekata i ostvario značajan rast tržišnog udjela banke u segmentu investicijskog bankarstva. Karijeru nastavlja kao član Uprave Hita-vrijednosnica, uz sudjelovanje u vođenju društva, bio je odgovoran za usluge korporativnoga financiranja, investicijska istraživanja i financijske analize te za projektni menadžment. Vodio je projekt usklađenja sa Zakonom o tržištu kapitala i MFID direktivama Europske Unije, sudjelovao je i u konsolidaciji na tržištu kapitala spajanjem i pripajanjem brokerskih kuća. Predsjednik je i član više nadzornih i strukovnih odbora, te udruga.