Kušeta Fran

Fran Kušeta odvjetnik je i partner u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč, Relja Pećina i Fran Kušeta. Posjeduje bogato iskustvo u različitim transakcijama, uključujući savjetovanje o akvizicijama, provođenje postupaka ponude za preuzimanje dioničkih društava i kreiranje kompleksnih investicijskih struktura. Redovito radi s klijentima koji posluju u zahtjevnim regulatornim okvirima.

Kao dio ureda čiji fokus je trgovačko pravo i pravo društava, posvećen je radu s klijentima čiji vrijednosni papiri su uvršteni na uređeno tržište ili koji planiraju svoje vrijednosne papire uvrstiti na uređeno tržište. Pritom im pruža pravnu podršku kako u samom procesu uvrštenja, tako i u dijelu ispunjavanja regulatornih zahtjeva nakon uvrštenja, s osobitim naglaskom na uspostavu kvalitetnog sustava korporativnog upravljanja.