Šimatović Krunoslav

Krunoslav Šimatović, ACCA, MBA, direktor je direkcije za upravljanje ulaganjima Nexus Private Equity Partnera, društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala. Zadužen je za pronalaženje i odabir investicijskih prilika, za analizu poslovanja, pregovaranje transakcija i upravljanje portfeljem fonda. Prethodno profesionalno iskustvo stekao je u reviziji (PwC), te korporativnim financijama i kontrolingu (PLIVA). U tom je razdoblju sudjelovao u mnogim domaćim i međunarodnim revizijskim i “due diligence” projektima, akvizicijama i prodaji kompanija, te drugim projektima poput restrukturiranja poslovanja i inicijalne javne ponude dionica.