Kovač Klemar Tatjana

Tatjana Kovač Klemar vodi Sektor međunarodnih odnosa u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Prethodno je radila kao viša savjetnica u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, unutar Supervizije I. Bila je članica druge radne skupine za pripremu pregovora za pristupanje EU u području financijskih usluga i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Ranije je radila u: Financijskoj policiji, Ministarstvu financija u Odjelu za banke, Komisiji za vrijednosne papire RH – u Međunarodnom odjelu i Odjelu nadzora tržišta kapitala.

Kontinuirano provodi edukaciju obveznika provođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Autorica je Smjernica Hanfe. Doktorandica je na doktorskom studiju Hrvatska i Europa na Fakultetu političkih znanosti.