Korica Jelena

Jelena Korica zaposlena je u Poreznoj upravi, Službi za europske poslove i međunarodnu suradnju kao viši savjetnik specijalist. Obavlja poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama radi provođenja zajedničke porezne politike. Zadužena je za provedbu FATCA te implementaciju globalnog standarda na području automatske razmjene informacija o financijskim računima. Sudjeluje u radu radnih grupa Europske komisije i OECD-a na području razmjene informacija u području poreza.