Klarić Mirella

Mirella Klarić izvršna je direktorica i Compliance Officer u Privrednoj banci Zagreb d.d. Upravlja timom koji je odgovoran za funkciju praćenja usklađenosti od 2007. Prije karijere u PBZ-u, koju je započela radeći u Ljudskim resursima, Mirella je radila dvije godine kao prisjednik u jednom zagrebačkom javnobilježničkom uredu te je bila rukovoditelj pravnih poslova u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ima položen pravosudni i javnobilježnički ispit. 2010. je dobila Professional certificate of competency in the field of compliance od ATTF-a (Financial Technology Transfer Agency), Luxemburg.