Jurlina Alibegović Dubravka

Dubravka Jurlina Alibegović je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Ekonomskom institutu, Zagreb i predavačica na poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Prethodno je bila ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb (2013. – 2016.), a imala je iskustvo u javnoj politici i upravljanju kao ministrica uprave (2016.) i zamjenica ministra znanosti i tehnologije (2000. – 2002.). Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dodatno se obrazovala na sveučilištima i međunarodnim institucijama u Sloveniji, Austriji, Nizozemskoj i SAD-u. Njezini znanstveni interesi uključuju lokalne javne financije, fiskalnu decentralizaciju, fiskalne odnose među razinama vlasti, regionalni i lokalni razvoj, proračunsko planiranje i pametne gradove. Rezultati njezina istraživanja o lokalnoj fiskalnoj autonomiji, fiskalnoj decentralizaciji i procesu lokalnog odlučivanja objavljeni su u međunarodnim časopisima i knjigama izdavača Palgrave Macmillan, Routledge, Springer, UN-HABITAT i OECD. Sudjelovala je kao voditeljica i istraživačica u istraživačkim projektima koji su financirani u okviru programa Obzor 2020. i od strane UNDP-a, Svjetske banke, GIZ-a, OSI-ja, Zaklade Friedrich-Ebert-Stiftung, Zaklade Hanns-Seidel-Stiftung i drugih međunarodnih zaklada te hrvatskih ministarstava, županija i gradova. Mentorica je i članica povjerenstava za obranu završnih radova i doktorskih disertacija. Članica je Upravnog odbora Europskog udruženja za urbana istraživanja (EURA) i članica Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA) i Euro-mediteranskog foruma ekonomskih instituta (FEMISE). Urednica je publikacije Regio-novosti i članica uredništava međunarodnih časopisa. Bila je članica Vijeća za gospodarska pitanja predsjednice Republike Hrvatske (2015. – 2016.), Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva (2013. – 2015.), Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja (2012. – 2015.), Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za decentralizaciju (2010., 2012.) i pregovaračkog tima za poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (2004. – 2010.).