Jugo Damir

Dr.sc. Damir Jugo dekan je Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski management. Više od 10 godina uspješno kombinira teoriju i praksu odnosa s javnošću radeći kao konzultant i izvršni direktor vodeće agencije za odnose s javnošću u Hrvatskoj Milenium promocija te kao predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na području odnosa s javnošću, strateškog i kriznog komuniciranja, a osim u nastavi na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijaama kao predaavč je angažiran u brojnim stručnim i programima usavršavanja za institucije u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Autor je više stručnih i znanstvenih radova s područja strateškog komuniciranja, odnosa s javnošću, upravljanja imidžem i međunarodnih komunikacija, te knjige ‘Strategije odnosa s javnošću’, prvo gudžbenika o strateškom komuniciranju u Hrvatskoj i regiji. Obnašao je dužnosti člana Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), član je Nadzornog odbora Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD) te dugogodišnji član Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Hrvatskog politološkog društva (HPD) i europskog udruženja za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA).