Josipović Ana

Josipović Ana

Ana Josipović direktorica je Sektora za investicijske i mirovinske fondove u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Od 2006. godine radila je u ZB Investu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, u Funkciji prodaje, marketinga i razvoja proizvoda, na radnom mjestu vodećeg specijalista i voditelja funkcije, gdje je radila na projektima razvoja novih proizvoda i djelatnosti društva, prilagođavanjima poslovanja zakonskim i regulatornim zahtjevima, razvoju prodaje, distribucije, IT-a i dr. Položila je ispite za investicijskog savjetnika i brokera, a 2010. godine je završila program Money and Banking na London School of Economics and Political Science. Krajem 2012. godine počinje raditi u Hanfi, na mjestu direktorice Sektora za investicijske i mirovinske fondove.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je završila poslijediplomski specijalistički studij iz bankarstva i poduzetništva „New Europe Master in Banking and Entrepreneurship“ u organizaciji Unicredit grupe u suradnji s nekoliko talijanskih sveučilišta u Trevisu, Italija, s temom poslijediplomskog rada Hedge funds – strategies and risks. U Italiji boravi i na višemjesečnoj praksi u Pioneer Investmentsu u Milanu, gdje stječe prva iskustva iz područja investicijskih fondova, mirovinskih planova, alternativnih ulaganja i strukturiranih investicijskih proizvoda.