Gažić Ivana

Dplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te završila  program Executive MBA na International Executive Development Center (Bled, Slovenija). Licencirani je investicijski savjetnik. Trenutno pohađa doktorski studij Komunikologije i autorica je nekoliko radova iz područja odnosa s investitorima.
Od početka svog profesionalnog djelovanja obnašala je neke od vodećih funkcija u brojnim uglednim gospodarskim i financijskim institucijama u Hrvatskoj.
Karijeru započinje u Plivi d.d. napredujući do funkcije voditeljice operacija na tržištu kapitala, nakon čega je bila razvojnog projekta strateškog financiranja u svrhu regionalne ekspanzije kompanije Lura d. d. i asistentica Predsjednika Uprave. Karijeru nastavlja u Société Générale – Splitskoj banci, gdje je obnašala funkciju voditeljice Odjela strukturnog financiranja i zamjenice voditelja korporativnog centra, a zatim u Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. na funkciji izvršne direktorice Sektora investicijskog bankarstva (zaduženog za financijska tržišta, skrbništvo, upravljanje portfeljima i korporativno financiranje).
Nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u svibnju 2010. preuzima funkciju predsjednice Uprave Zagrebačke burze d. d. Članica je Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te članica Nadzornog odbora povezanog društva SEE LINK Skopje, pravnog entiteta utemeljenog 2014., koji je nositelj projekta regionalne trgovinske integracije, u kojoj sudjeluju Bugarska, Makedonska i Zagrebačka burza. Nakon akvizicije Ljubljanske burze krajem 2015., također je i predsjednica njezinog Nadzornog odbora. Tijekom godina usavršavala se putem stručnih seminara s područja bankarstva i tržišta kapitala. Sudionica je brojnih konferencija i profesionalnih okupljanja na temu bankarstva, financija i tržišta kapitala.