Weber Irena

Irena Weber izvršna je direktorica investicijskog bankarstva u Hypo Alpe-Adria-Bank. U banci radi od 2008. najprije na poslovima savjetovanja u području korporativnih financija, te kao zamjenica izvršnog direktora sektora Poslovanja s pravnim osobama, do kraja 2011. od kada je na sadašnjem radnom mjestu. Od 2000. do 2007. godine radila je u investicijskoj banci CAIB gdje je ubrzo napredovala do pozicije zamjenice direktora. Vodila je i sudjelovala na brojnim projektima restrukturiranja i privatizacije, spajanjima i preuzimanjima u Hrvatskoj i regiji uključujući savjetovanje Vlade RH u procesu restrukturiranja i privatizacije sektora brodogradnje, savjetovanje vlasnika NOVE TV prilikom prodaje CME-u, te savjetovanje niza poduzeća investitora ili vlasnika od kojih su neka: investitor pri akviziciji City Expressa, većinski vlasnik Montmontaže, IN2, Allianz, BACA, Heidelberg Cement, savjetovanje Vlade RH u procesu privatizacije Croatia osiguranja, savjetovanje Vlade RH prilikom privatizacije Croatia banke, Dubrovačke banke, itd. Položila je ispite za investicijskog savjetnika i brokera, i surađuje kao predavač na burzovnoj Akademiji.