Iljadica Ozren

Direktor je prodaje, marketinga i odnosa s javnošću u Erste Asset Management. U financijskom sektoru na menadžerskim je pozicijama od 2007. godine u području investicijskih fondova i upravljanja imovinom, u sklopu Erste Asset Mangementa, ogranka poslovanja austrijske financijsko-bankarske grupacije u SEE regiji, te je radio u institucionalnom, corporate i retail segmentu.

Karijeru započinje u javnom sektoru 1993. godine u Ministarstvu vanjskih poslova SR Njemačke (Auswärtiges Amt der BR Deutschland) kao administrativni specijalist. Nakon završetka ugovora, prelazi 1998. u austrijski građevinski koncern Bramac Dachsystem International, ogranak multinacionalne građevinske industrije Lafarge-Brass gdje tijekom godina obavlja različite voditeljske pozicije. U slovensku međunarodnu industriju Intra-lighting prelazi 2003. na menadžerske poslove gdje je zadužen za ekspanziju poslovanja u SEE regiji.

Magistar je financija, diplomirao je područje Financija, bankarstva i osiguranja na Sveučilištu u Zagrebu. Stručno se usavršavao u financijskoj instituciji Bezirkssparkasse Heidelberg u sklopu međunarodnog programa Sveučilišta u Heidelbergu, Njemačka te u austrijskoj Sparkassenakademie Wien, Austrija.