Hlupić Marin

Marin Hlupić od kraja ožujka 2023. pravnik je u Službi  pravnih i općih poslova, u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreb. Prethodno dvanaestogodišnje iskustvo sticao je kao Voditelj Odjela korporativnih akcija i pravnih poslova u trgovačkom društvu SKDD d.d. Rad na tržištu kapitala počeo je obavljanjem poslova stručnog suradnika za korporativne akcije početkom 2011. U suradnji s izdavateljima, sudionicima tržišta kapitala i suradnicima aktivno je sudjelovao u provođenju različitih vrsta korporativnih akcija posljednjih desetak godina.

Obranom diplomskog rada na Studiju prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe naziv diplomirani pravnik. Nakon položenog pravosudnog ispita, znanje i iskustvo nastavlja stjecati na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Prve korake u svijetu rada započeo je u državnoj upravi, nastavlja u odvjetništvu, a sklonost prema dinamičnom svijetu trgovačkih društava i tržištu kapitala sve jasnije se očitovala obavljanjem poslova vježbenika, a potom i sudskog savjetnika na Trgovačkom sudu u Zagrebu.“