Kursan Goran

Mr. sc. Goran Kursan, CFA direktor je tržišta kapitala Privredne banke Zagreb. Zaposlen je u PBZ-u od 2000. godine. Ima bogato dvanaestogodišnje iskustvo u strukturiranju, sindiciranju i prodaji na primarnom tržištu državnih, municipalnih i korporacijskih izdanja obveznica, programa komercijalnih zapisa i javnih ponuda dionica te u opsežnom postupku određivanja cijena i strukturiranja financijskih instrumenata. Položio je sva tri stupnja CFA ispita te  stekao međunarodno priznatu CFA titulu (Chartered Financial Analyst). Također je magistrirao kvantitativne financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Torinu. Imatelj je licence investicijskog savjetnika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.