Galić Iva

Iva Galić, članica  je Uprave u društvu Auctor Invest d.o.o. Diplomirana je pravnica koja je radno iskustvo od 2000 g. do 2008. stjecala u Odvjetničkom društvo Kardum i partneri iz Zagreba, koje je bilo specijalizirano u  područjima korporativnog i trgovačkog prava, bankarstvu, financijama i vodnom sektoru, pravu društava i zastupanju u sporovima. Ima položen pravosudni ispit. Karijeru od 2008 g. do 2011. g. nastavlja u Hrvatskom fondu za privatizaciju/Agenciji za upravljanje državnom imovinom gdje je obavljala rukovoditeljske funkcije vezano za praćenje provedbe privatizacijskih ugovora, upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, sudjelovala u postupcima restrukturiranja i prodaje trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske. Od 2011 g. do 2018. g. bila je zaposlena na Zagrebačkoj burzi na mjestu Direktorice sektora tržišta i nadzora, gdje je bila zadužena za praćenje ispunjavanja obveza transparentnosti propisanih informacija o izdavatelju i uvrštenim financijskim instrumentima sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Burze, ujedno je bila zadužena i za nadzor trgovine na Zagrebačkoj burzi kao i otkrivanje zlouporabe tržišta.