Kašpar Erika

Mr.sc. Erika Kašpar jedna je od prvih eksperata i predavača na domaćem tržištu iz područja odnosa s investitorima, kojim se bavi zadnjih dvadeset godina.

Iza sebe ima dugogodišnje menadžersko iskustvo u području financija, tržišta kapitala i korporativnih komunikacija. Kao članica Uprave PLIVE koordinirala je pripremu i provedbu inicijalne javne ponude dionica PLIVE i njihovo uvrštenje u kotaciju Zagrebačke i Londonske burze 1996. godine, a dvije godine kasnije i drugu javnu ponudu dionica, te je niz godina bila zadužena za odnose s investitorima. Također 2007. godine vodi realizaciju inicijalne javne ponude dionica Hrvatskog Telekoma, gdje je između ostalog devet godina bila odgovorna za odnose s investitorima i korporativne komunikacije.

Temeljem bogatog iskustva u odnosima s investitorima, svojim predavanjima ustrajno promovira praksu dijaloga i transparentnosti, s ciljem zaštite dugoročnih interesa društava i njihovih dioničara.