Maričević Nikolina

Nikolina Maričević je stručna suradnica u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga unutar Sektora za leasing i factoring. Sudjeluje u nadzoru leasing društava, odnosno provjeri primjene zakonskih i podzakonskih odredbi u poslovanju leasing društava. Kao član radne skupine radi na izradi novog Zakona o leasingu i relevantnih podzakonskih propisa. Ujedno je i članica Odbora za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Kontinuirano provodi edukaciju o primjeni propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Pohađa poslijediplomski specijalistički studij Financijsko izvještavanje, revizija i analiza na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.