Vujčić Boris

Prof.dr.sc. Boris Vujčić guverner je Hrvatske narodne banke. Diplomirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu stekao je i znanstveno zvanje docenta te drži nastavu iz kolegija Makroekonomija te Međunarodne finacije i Ekonomika rada. Kao dobitnik Fullbrightove stipedije pohađao je doktorski studij na Odsjeku za ekonomiju Michigan State University u SAD-u. Od prosinca 1996. godine pa do imenovanja za zamjenika guvernera HNB-a radio je kao direktor Direkcije za istraživanje Hrvatske narodne banke. U srpnju 2000.godine odlukom Zastupničkog doma Hrvatskog sabora imenovan je zamjenikom guvernera Hrvatske narodne banke, a 2006.godine povjeren mu je još jedan šestogodišnji mandat, nakon čega je imenovan guvernerom.

U HNB-u koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda guvernera, Ureda unutarnje revizije, Ureda za odnose s javnošću te Ureda za sigurnost. Bio je zamjenik glavnog pregovarača u pregovorima Republike Hrvatske s Europskom Unijom. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova.