Bertalanić Rajka

Rajka Bertalanić voditeljica je Odjela za pravnu podršku i praćenje usklađenosti s relevantnim propisima u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i ima preko dvadeset godina profesionalnog iskustva na pravnim poslovima i praćenju usklađenosti u financijskom sektoru, uključujući središnje klirinško depozitarno društvo, kreditne institucije te društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, u domaćem i internacionalnom okruženju.