Bengez Sedmak Marina

Marina Bengez Sedmak, diplomirani pravnik, direktor odjela za podršku predsjedniku Uprave, Upravi i Nadzornom odboru u Hrvatskom Telekomu.

U Hrvatskom Telekomu zaposlena je od prve prodaje 35% dionica strateškom partneru, Deutsche Telekomu od kada ima zaduženja u području korporativnog upravljanja. Glavna zaduženja odnose se na podršku predsjedniku Uprave, Upravi i Nadzornom odboru u pripremi,  organizaciji i vođenju sjednica Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine,  usklađivanje korporativnih aktivnosti društava kćeri i povezanih društava, odnose sa investitorima. Prethodno je radila u državnoj upravi na poslovima razvoja i informatizacije poslovnih procesa i to u  Saboru RH, Vladi RH i Ministarstvu pravosuđa. Ima položen pravosudni ispit i niz stručnih i  menadžerskih edukacija u područjima općeg menadžmenta, financija,  upravljanja ljudima, strateškog promišljanja  i vođenja projekata. Završila je dodatno usavršavanje za menadžera za  odnose s investitorima.