Beneta Nives

Nives Beneta – Specijalistica za praćenje usklađenosti u društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2005. godine, nakon čega je radila u odvjetničkim društvima Čačić & Partneri i Madirazza & Partneri. Na poslovima specijalista za praćenje usklađenosti radi od 2011. godine, i to prvo u bankarskom sektoru u društvima Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i Addiko Bank d.d., a sada u leasing društvu.