Baković Marijana

Marijana Baković voditeljica je Odjela za nadzor na Zagrebačkoj burzi d.d.