Bahtijari Snježana

SNJEŽANA BAHTIJARI, direktorica Marketinga, komunikacija i društveno odgovornog poslovanja Ericssona Nikole Tesle.

Posljednjih dvadeset godina Snježana Bahtijari se bavi strateškim komunikacijama, što predstavlja važni čimbenik kvalitetnog pozicioniranja i reputacije Ericssona Nikole Tesle.

Nakon diplome na Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, njezine profesionalne aktivnosti usmjerene su na novinarstvo i odnose s javnošću. Zahvaljujući znanju, kompetencijama, pozitivnoj energiji i rezultatima, dobila je šire, strateški važne odgovornosti u segmentu komunikacija prema svim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu. Imenovana je menadžericom u Jedinici za marketinške komunikacije i odnose s javnošću 1999. godine. Ubrzo nakon toga, postala je članicom Menadžment tima Ericssona Nikole Tesle, a 2003. g. direktoricom Kompanijskih komunikacija. Danas je, kao direktorica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti, aktivni član Ericssonovih globalnih i regionalnih timova i organizacija za komunikacijske aktivnosti, marketing i DOP.

Uz profesionalni angažman, S. Bahtijari predsjednica je Zajednice za društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Članica je Hrvatskog novinarskog društva,  Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske udruge menadžera CROMA i mnogih drugih. Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima među kojima se svojim značajem izdvajaju nagrada Grand PRix HUOJ-a za doprinos struci i regionalna nagrada za strateško komuniciranje PRO.PR Award za visoku razinu stručnosti i djelovanja u strateškom komuniciranju i odnosima s javnošću. Projekti koje je realizirala sa svojim timom prepoznati su u domaćem i inozemnom okruženju kao posebno inovativni te su nagrađeni od strane stručne i profesionalne javnosti.

U posljednje vrijeme, zahvaljujući bogatom iskustvu u integriranom financijskom izvještavanju te potaknuta novim zakonskim odredbama, aktivna je u promicanju dobre prakse nefinancijskog izvještavanja.