Hašček Andreja

Andreja Hašček zaposlena je u Hanfi kao glavna savjetnica na poslovima iz područja tržišta kapitala. Osnovna područja njezinog djelovanja su obveze društava na burzi u pogledu transparentnosti, financijskog izvještavanja i revizije, zlouporabe tržišta, postupka preuzimanja, prospekta, zaštite prava dioničara i korporativnog upravljanja. Njezino djelovanje usmjereno je na unaprjeđenje kvalitete objavljivanja informacija izdavatelja, razvoj svijesti o važnosti korporativnog upravljanja i osiguranje povjerenja ulagatelja u tržište kapitala. Bila je članica nekoliko različitih radnih skupina zaduženih za usklađenje hrvatskog zakonodavstva s europskim propisima te implementaciju najboljih tržišnih praksi. Redovni je predavač Hanfe u programu za brokere i investicijske savjetnike te na Akademiji Zagrebačke burze, a povremeno predaje i u okviru drugih programa u organizaciji pojedinih fakulteta i poslovnih škola. U mandatnom razdoblju od listopada 2015. do siječnja 2017. bila je članica, a naposljetku i predsjednica Odbora za javni nadzor revizije. Ima položen ispit za ovlaštenog internog revizora – specijalist za područje banaka i financijskih institucija te ispit za obavljanja poslova usklađenosti za područje tržišta kapitala – osnovna razina. Dodatno znanje stjecala je pohađanjem brojnih znanstvenih i stručnih konferencija, seminara i radionica iz područja tržišta kapitala, korporativnog upravljanja, revizije i financija. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja odnosa s investitorima, korporativnog upravljanja i revizije.