Zakonodavna i pravna usklađenost tržišta kapitala II

Tečaj
19.06.2012.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 19.06.2012.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavači: Opačić Sandra Radovanić Dubravka
 • Regulatorni okvri tržišta kapitala za Hrvatsku i za EU
 • Usklađenost kroz koncept i EU praksu
 • Nadzor i praksa usklađenosti na domaćem tržištu kapitala
 • Analiza slučajeva

 

O tečaju

Nakon više od tri godine iskustava u primjeni Zakona o tržištu kapitala, a time i ustroja i djelovanja funkcije usklađenosti, cilj tečaja je osvrnuti se na proteklo razdoblje i poučiti se. Uz preporuke i diskusiju na osnovu dosadašnjeg djelovanja i nadzora usklađenosti, tečaj obuhvaća i iznimno važan pogled unaprijed – u očekivane izmjene EU regulative i kako se pripremiti za iste.

Uz teoretsku podlogu i kraće primjere, polaznici će analizirati slučajeve iz prakse. Ako žele, polaznici mogu sudjelovati u izboru slučajeva koji će se analizirati, tako da prije tečaja dostave srž prijedloga.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen stručnjacima s tržišta kapitala koji rade na poslovima usklađenosti te žele unaprijediti znanja, kao i onima koji rade na području pravnih poslova, revizije i upravljanja rizicima, uključujući članove višeg rukovodstva i uprava raznih financijskih subjekata.

 

Program

 • REGULATORNI OKVIR TRŽIŠTA KAPITALA ZA HRVATSKU I ZA EU
  • Uvod u uređenje tržišta kapitala
   • Regulatorno okruženje na tržištu kapitala
   • Ciljevi, glavne smjernice i načela regulacije
  • Regulatorno okruženje u RH
   • Regulativa, regulatori i regulirani subjekti
   • Pružatelji investicijskih usluga i njihov odnos s klijentima (obveze i zabrane: upoznati klijenta; sukob interesa; zlouporaba)
  • Regulatorno okruženje u EU
   • MiFID i MAD
   • Predviđene izmjene regulatornog okvira
 • USKLAĐENOST KROZ KONCEPT I EU PRAKSU
  • Aspekti za dobro funkcioniranje usklađenosti
  • Uloga, položaj i zadaci usklađenosti
  • Ključni problemi usklađenosti
 • NADZOR I PRAKSA USKLAĐENOSTI NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
  • Regulatori/nadzornici i postupak nadzora
  • Sankcije – kada, kako
  • Sukob interesa, Zlouporaba
  • Prepoznati problemi
 • ANALIZA SLUČAJEVA
  • Analiziranje i rješavanje situacija i slučajeva iz prakse