XBRL radionica – seminar je popunjen!

19.06.2020.
Hotel International, Miramarska 24, Zagreb
9:30 - 17:00 (registracija od 9:10)

Detalji

  • Početak: 19.06.2020.
  • Cijena: 990 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva

Kontakt:

Seminar je popunjen!

Novi termin uskoro.

Cilj:
Pružiti informacije društvima o prelasku na novi obavezni standard izvještavanja – ESEF (eng. European Single Electronic Format), što između ostalog podrazumijeva odabir i modalitete upotrebe alata za XBRL „tagiranje“ financijskih izvještaja.

Ciljna skupina:
Društva koja su obavezna primijeniti ESEF standard (društva izlistana na Zagrebačkoj i Ljubljanskoj burzi koja sastavljaju financijske izvještaje sukladno okviru Međunarodnog Standarda Financijskog Izvještavanja ili drugom primjenjivom nacionalnom standardu) te ostala društva zainteresirana za implementaciju novog standarda.

Metodologija:
Stručnjaci iz KPMG Croatia će Vam uz primjere iz prakse prenijeti ključne informacije koje će Vam omogućiti jasan uvid u materiju. Također, dobivene informacije će Vam dati dovoljan uvid i u tehnički aspekt samog projekta implementacije standarda s ciljem da isti možete definirati i provesti uz optimalno korištenje resursa. Tehnički aspekti (alati) biti će predstavljeni na primjerima iz prakse uz aktivno sudjelovanje polaznika edukacije.

Program:
Uvod
• Zahtjevi ESEF-a
• Inline XBRL
• Taksonomija
• Validacijska pravila

 

Korištenje alata za XBRL „tagiranje“ – aktivno sudjelovanje polaznika edukacije
• Ključni koraci u procesu
• Početne postavke
• Uvoz taksonomije
• Ekstenzije taksonomije
• „Tagiranje“ odabranih financijskih izvještaja
• Pretpregled
• Izvoz u iXBRL format
• Validacija financijskih izvještaja
• Finalizacija financijskog izvještaja

Napomena: Za sudjelovanje na radionici potrebno je ponijeti vlastito računalu. U slučaju da polaznik nije u mogućnosti koristiti vlastito računalo, organizator će osigurati određen broj računala.