Vrednovanje izvedenica

19.11.2018. - 20.11.2018.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:15 - 15:50 (uz registraciju 09:00-09:15)

Detalji

 • Početak: 19.11.2018.
 • Kraj: 20.11.2018.
 • Cijena: 1.990 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Filipčić Jadranko
   Cilj Cilj ovog dvodnevnog seminara je upoznati polaznika s osnovama kvantitativnog vrednovanja opcija. Započet ćemo s jednostavnom statističkom analizom i doći do log-normalne slučajne šetnje, najpopularnijeg modela za modeliranje prinosa equity i FX imovine. U sklopu jednostavnog jednoperiodnog binomnog modela uvest ćemo najbitnije pojmove vezane uz vrednovanje opcija: hedžing i nearbitraža. Prije nego što te pojmove primijenimo na praktične neprekidne modele (Black-Scholes), na neformalan način uvest ćemo pojam stohastičkog integrala i Itove leme. Kratak uvod u numeričke metode omogučit će nam da primijenimo naučeno gradivo na vrednovanje azijske i knock-out opcije.   Ciljna skupina Zaposlenici financijskih institucija na izračunima i vrednovanju izvedenica i drugi stručnjaci u odjelima riznica, analitičari, fond menadžeri, te ostali zainteresirani za dublja znanja o vrednovanju izvedenica.   Program:
 • Imovina kao slučajni proces
  • Različiti pristupi financijskom modeliranju
  • Od povijesnih podataka do modela za prinose
  • Excel Workshop: Distribucija prinosa
  • Log-normalna slučajna šetnja – najpopularniji model za dionice, dioničke indekse i FX
 
 • Binomni model
  • Jednoperiodni binomni model
  • Delta hedžing i nearbitraža
  • Stvarna vjerojatnost i vjerojatnost neutralna na rizik
  • Primjena binomnog modela na vrednovanje opcija
  • Excel Workshop: Binomni model
 
 • Stohastički račun – praktični pristup
  • Uvod
  • Brownovo gibanje
  • Stohastičke diferencijalne jednadžbe i Itova lema
  • Excel Workshop: Simulacija log-normalne slučajne šetnje
 
 • Black-Scholes
  • Uvod
  • Pretpostavke Black-Scholes modela
  • Osnove vrednovanja opcija: delta hedžing i nearbitraža
  • Black-Scholesova parcijalna diferencijalna jednadžba
 
 • Osnovne numeričke metode za vrednovanje opcija
  • Monte Carlo simulacije
  • Excel Workshop: Vrednovanje azijske opcije
  • Eksplicitna metoda konačnih diferencija
  • Excel Workshop: Vrednovanje knock-out opcije