Važnost faktoring usluga za likvidnost trgovačkih društava

Tečaj
11.12.2014.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 12:45 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

 • Početak: 11.12.2014.
 • Cijena: 450 kn + PDV
 • Popusti: - BLAGDANSKI POPUST 20% po polazniku -
 • Predavač: Weiser Libor
 • Faktoring usluge
 • Faktoring u praksi
 • Ostale metode poboljšanja likvidnosti
  Cilj tečaja Uz isticanje važnosti efikasnog planiranja likvidnosti, obrađuju se prednosti primjene faktoring usluga u planiranju likvidnosti i upravljanju potraživanjima. Prezentira se korištenje faktoringa s obzirom na novi Zakon o faktoringu. Putem praktičnih primjera približavaju se mogući oblici korištenja faktoring usluga, s osvrtom i na druge metode poboljšanja likvidnosti.   Kome je tečaj namjenjen Stručnjacima u trgovačkim društvima u odjelima financija, riznica, računovodstva, stručnjacima u financijskim subjektima i drugim zainteresiranima za unapređenje znanja o primjeni faktoring usluga.   Program
 • Uvod u faktoring usluge
 • Upravljanje likvidnošću
 • Faktoring u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o faktoringu
 • Vrste faktoring usluga
 • Utjecaj faktoringa na bilancu
 • Prednosti faktoringa
 • Usporedba faktoringa i bankovnog kredita
 • Procjena kreditnog rizika u faktoringu
 • Ostale metode poboljšanja likvidnosti